Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 219/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Lesku z 2018-02-21

Sygn. akt. II K 219/17

PR 1 Ds 429.17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2018 r.

Sąd Rejonowy w Lesku, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący SSR Wioletta Staszczak

Protokolant sekr.sądowy Edyta Malczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20.12.17r., 24.01.18r., 21.02.2018r.

sprawy

J. M. s. S. i B. z domu D., ur. (...) w B., pesel (...)

oskarżonego o to, że:

I. W dniu 15 września 2017r. na ul. (...) w L. woj. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki B. (...) nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości- 0,45 mg/l alkoholu w organizmie, przy czym czynu tego dopuścił się po uprzednim skazaniu za czyn z art. 178a§1 kk prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w L.z dnia 02 czerwca 2009r. sygn. akt V K 52/09

tj. o przestępstwo z art. 178a§1 kk w zw. z art. 178a§4 kk

II. W dniu 15 września 2017r. w L. woj. (...) posiadał przy sobie w kieszeni spodni, wbrew przepisom ustawy, 3 foliowe woreczki strunowe, w tym jeden z zawartością środka odurzającego w postaci Mefedronu o wadze 1,46 grama netto, drugi z zawartością środka odurzającego w postaci Mefedronu o wadze 2,03 grama netto oraz trzeci woreczek posiadający jedynie znikome ślady po sproszkowanej białej substancji

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

I. u z n a j e

oskarżonego J. M. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. I aktu oskarżenia z tym, że przyjmuje iż czyn ten stanowi występek z art. 178a§1 kk i za to na podstawie art. 178a§1 kk

s k a z u j e

go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

II. u z n a j e

oskarżonego J. M. za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt. II aktu oskarżenia, a stanowiącego występek z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2017 poz. 783) i za to na podstawie art. 62 ust. 1 cytowanej ustawy

s k a z u j e

go na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności

II. na podstawie art. 85 kk, art. 85a kk i art. 86 § 1 kk w miejsce wyżej orzeczonych kar jednostkowych pozbawienia wolności wymierza oskarżonemu J. M. karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności

III. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art 70 § 1 kk warunkowo zawiesza oskarżonemu wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 3 (trzech) lat próby

IV. na podstawie art. 71§1 kk orzeka wobec oskarżonego karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny przy określeniu jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych

V. na podstawie art. 42§2 kk i art. 43§ 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat

VI. na podstawie art. 63§4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania prawa jazdy nr (...) od dnia 15 września 2017r.

VII. na podstawie art. 43a § 2 kk i art. 39 pkt 7 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

VIII. na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu i używania środków odurzających

IX. na podstawie art. 72 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek:

- woreczka strunowego z zawartością białej krystalicznej substancji psychotropowej o nazwie Mefedron o wadze 1,420 gramów,

- woreczka strunowego z zawartością białej krystalicznej substancji psychotropowej o nazwie Mefedron o wadze 1,990 gramów,

- woreczka strunowego ze śladową ilością sproszkowanej białej substancji, a przechowywanych w składnicy dowodów rzeczowych Komendy Powiatowej Policji w L. i orzeka ich zniszczenie


X. na podstawie art. 624 § 1 kpk i art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r., Nr 49, poz.223 z zm.) zwalnia częściowo oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w ten sposób, że zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa wydatki w łącznej kwocie 505 (pięćset pięć) złotych, a zwalnia od opłaty

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aldona Krystyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Staszczak
Data wytworzenia informacji: