Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 121/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Lesku z 2017-06-08

Sygn. akt. II K 121/16

1 Ds 17/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Lesku, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący SSR Barbara Roczniak-Gliściak

Protokolant Adrian Dżugan

Przy udziale Prokuratora Rejonowego Marii Chrzanowskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach, 21/10/2016r., 02/12/2016r., 10/02/2017r., 24/03/2017r., 31/03/2017r., 12/05/2017r., 08/06/2017 r. sprawy

S. G. s. R. i B. z domu R., ur. (...) w C., PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 stycznia 2016r. w Ż. gm. B., woj. (...), działając w celu dokonania zaboru mienia zastrzelił samicę wilka w wieku około 2 lat, wartości co najmniej 2.200 zł, powodując tym zniszczenie w świecie zwierzęcym, co wywołało istotną szkodę, a następnie nakłonił M. W. aby pomógł mu w zaborze zwierzęcia co ten uczynił ściągając z niego skórę, po czym zabrał do swojego samochodu tuszę oraz skórę z głową zwierzęcia i przewiózł je z miejsca skórowania, działając na szkodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w R.

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk i art. 181 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

M. W. s. M. i D. z domu M., ur. (...) w N., PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 24 stycznia 2016r. w Ż. gm. B., woj. (...) pomógł S. G. w dokonaniu zaboru zastrzelonego przez niego wilka o wartości co najmniej 2.200,00 zł ściągając z niego skórę, a następnie przewiózł swoim samochodem tuszę i skórę z głową zwierzęcia z miejsca skórowania, przy czym na trasie swego przejazdu, obawiając się kontroli policyjnej na drodze i ujawnienie przewożonych zwłok zwierzęcia, wyrzucił tusze i skórę z głową wilka do przydrożnego rowu, zacierając tym ślady przestępstwa, działając na szkodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w R.

tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 278 § 1 kk

I. u z n a j e

oskarżonego S. G. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo z art. 278 § 1 kk i art. 181 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk i na podstawie art. 33 § 2 kk

s k a z u j e

go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych,

II. u z n a j e

oskarżonego M. W. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i za to na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk i na podstawie art. 33 § 2 kk

s k a z u j e

go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 150 (sto pięćdziesiąt) stawek, przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych,

III. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk warunkowo z awiesza oskarżonemu S. G. i M. W. wykonanie orzeczonych wobec nich w pkt I i II wyroku kar pozbawienia wolności na okres 2 (dwóch) lat próby,

IV. na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego S. G. obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w części, przez zapłatę na rzecz – Skarbu Państwa – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w R. kwoty 2.200 (dwa tysiące dwieście) złotych,

V. na podstawie art. 43b kk orzeka wobec obu oskarżonych środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie w Gazecie (...) wydawanej w R.,

VI. na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów zabezpieczonych w sprawie w postaci:

-

sztucera marki B. kal. (...) model (...) nr ser. (...) wraz z paskiem i ładownicą na amunicję montowaną na kolbę;

-

lunety marki K., nr ser. (...) model (...);

-

amunicji kal. (...) (6 szt.);

-

łuskę kal. (...);

-

upoważnienia do wykonania polowania indywidualnego nr (...) – zarządzając pozostawienie tego dowodu w aktach sprawy;

-

skóry wraz z głową wilka – przechowywanych w Nadleśnictwie S.,

VII na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust 1 pkt 3 i art. 3 ust 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r., Nr 49, poz.223 z zm.) zasądza od obu oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe po ½ części, tj. po 1.300,50 (jeden tysiąc trzysta 50/100) oraz opłaty sądowe w kwotach 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych od oskarżonego S. G. i 480 (czterysta osiemdziesiąt) od oskarżonego M. W..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aldona Krystyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Roczniak-Gliściak
Data wytworzenia informacji: